Windows 10 Tip: Chèn nội dung chuyển động 3D

Windows 10 Tip: Chèn nội dung chuyển động 3D

5/5 - (1 bình chọn)

Ấn tượng nội dung của bạn với chuyển động 3D

Làm sao cho bài thuyết trình PowerPoint của bạn thật nổi bật? Làm thế nào để nhúng nội dung chuyển động 3D vào tài liệu? Cập nhật Windows 10 tháng 10 năm 2018, bạn hoàn toàn có thể.

Chèn nội dung 3D vào nội dung PowerPoint của bạn

Bây giờ bạn có thể chèn các mô hình 3D có hình động tích hợp vào tài liệu PowerPoint và Word của bạn. Việc sử dụng vô cùng dễ dàng. Chỉ là tìm kiếm và lựa chọn vật thể 3D mong muốn và. chèn vào tài liệu.

Vật thể chuyển động 3D bạn có thể lấy từ kho 3D mẫu từ Microsoft hoặc từ chính bản thiết kế 3D của bạn nếu có từ ứng dụng Paint 3D mới.

Hướng dẫn cụ thể qua nội dung dưới đây.

Chèn 3D vào PowerPoint
Chèn nội dung 3D vào Slide

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *