Microsoft Word, Outlook và PowerPoint được trang bị công nghệ tạo phụ đề hình ảnh hiện đại

Microsoft Word, Outlook và PowerPoint được trang bị công nghệ tạo phụ đề hình ảnh hiện đại

5/5 - (1 bình chọn)

Microsoft công bố đã phát triển hệ thống tạo phụ đề hình ảnh mới, hiện đại hơn. Công nghệ này có thể tự động tạo phụ đề cho các hình ảnh. Tính năng mới sẽ ra mắt đầu tiên trong Azure Cognitive Services và sẽ sớm phổ biến cho Microsoft Word, Outlook và PowerPoint.

Công nghệ tạo phụ đề cho hình ảnh từ Microsoft

Công nghệ Image Caption Technology được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Mô hình AI được đào tạo với một tập dữ liệu khổng lồ về hình ảnh. Các hình ảnh được ghép nối với các thẻ từ. Mỗi thẻ được ánh xạ tới một đối tượng riêng biệt trong một hình ảnh. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tinh chỉnh mô hình được đào tạo trước để tạo phụ đề cho tập dữ liệu hình ảnh đã có chú thích.

Tạo phụ đề hình ảnh
Công nghệ tạo phù đề cho hình ảnh dựa trên AI từ Microsoft

Kể từ vài năm gần đây, Microsoft đã thực hiện một mục tiêu đầy tham vọng. Đó là truyền sức mạnh của AI trên một số sản phẩm và dịch vụ của mình để cải thiện năng suất. Với hệ thống phụ đề hình ảnh tự động mới này. Microsoft nhằm mục đích giúp tất cả người dùng truy cập nội dung quan trọng trong bất kỳ hình ảnh nào dành cho người bị khiếm thị.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *