Microsoft giới thiệu ứng dụng Tasks mới trên Microsoft Teams

Microsoft giới thiệu ứng dụng Tasks mới trên Microsoft Teams

5/5 - (1 bình chọn)

Microsoft chính thức giới thiệu ứng dụng Tasks mới cho tất cả người dùng Microsoft Teams trên Microsoft 365. Trải nghiệm Tasks mới sẽ có sẵn trên Teams dành cho desktops và web cho tất cả người dùng khối phi chính phủ.

Việc triển khai ứng dụng Tasks mới đã bắt đầu từ tháng 7. Và quá trình tiếp tục diễn ra dần cho đến tháng 9. Ứng dụng quản lý tác vụ Tasks về cơ bản thay thế cho ứng dụng Microsoft Planner trong Teams.

Mẹo: Tìm hiểu Sử dụng Microsoft Planner để làm việc từ xa hiệu quả

Tuy nhiên, trải nghiệm Tasks mới đi kèm với một loạt tính năng mới. Bao gồm chế độ xem danh sách mới và khả năng chỉnh sửa nhiều tác vụ cùng lúc.

Ứng dụng Tasks

Mẹo: Tìm hiểu cập nhật mới nhất từ Tasks và Whiteboard trên Teams tối ưu cho làm việc nhóm.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Nhiệm vụ trong Nhóm, chúng tôi mời bạn xem bài đăng giải thích của chúng tôi để biết tất cả các chi tiết.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *