Related Post

4 Comments

  • B cho hỏi là tại sao khi vào tài khoản người dùng để sử dụng 1 phần mềm nào đó thì Window 10 cứ hỏi phải nhập mật khẩu của Adminitrator nhỉ? Mặc dù đã vào tài khoản Admin để chia sẻ quyền sử dụng phần mềm cho User rồi.
    Làm sao để không bị hỏi nữa?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *