Sử dụng công cụ DISM để sửa Windows bị lỗi

Sử dụng công cụ DISM để sửa Windows bị lỗi

5/5 - (2 bình chọn)

Bạn đang gặp vấn đề với Windows 10? Trong hướng dẫn, Hotromicrosoft.com giúp bạn cách để sửa lỗi Windows bằng Trình kiểm tra tệp hệ thống-System File Checker (SFC).

Sửa lỗi Windows 10
Kiểm tra và sửa lỗi Windows 10 bằng DISM

Trên Windows 10, Deployment Image Servicing and Management (DISM) là công cụ được thiết kế để nhà quản trị mạng chuẩn bị, sửa đổi và sửa chữa hệ thống, bao gồm Windows Recovery Environment, Windows Setup, and Windows PE (WinPE). Tuy nhiên, ai cũng có thể sử dụng công cụ này để khắc phục các lỗi phổ biến với hình ảnh khôi phục ẩn trên máy tính.

Thông thường, khi máy tính gặp sự cố về hiệu suất, không khởi động chính xác hoặc bạn đang khắc phục lỗi, bạn sử dụng Trình kiểm tra tệp hệ thống-System File Checker (SFC) để quét, phát hiện và thay thế các tệp hệ thống bị hỏng hoặc bị thiếu bằng cách sử dụng recovery image có sẵn trên máy.

Tuy nhiên, nếu các tệp thay thế bên trong Windows 10 image bị hỏng, công cụ SFC sẽ không hoạt động. Trong tình huống cụ thể này, bạn sử dụng công cụ DISM để quét và sửa chữa hình ảnh “install.wim”, sau đó bạn có thể sử dụng với SFC để sửa chữa cài đặt của mình.

Trong hướng dẫn Windows 10, tôi sẽ hướng dẫn các bước để sử dụng các công cụ DISM và SFC với Command Prompt để khôi phục máy tính bị lỗi của bạn.

 • Chạy DISM để sửa Windows 10 image
 • Chạy SFC để sửa các lỗi của Windows 10.

Cảnh báo: Mặc dù các lệnh không làm hỏng Windows nhưng có can thiệp vào hệ thống. Vì vậy bạn nên tạo một bản sao lưu đầy đủ. Hướng dẫn tạo sao lưu tại đây.

Chạy DISM để sửa Windows image

Công cụ DISM có ba tùy chọn chính để sửa chữa Windows 10 Image, bao gồm “CheckHealth“, “ScanHealth” và “RestoreHealth“. Ta có thể chạy lệnh theo trình tự này. Ngoài ra, tùy thuộc độ phức tạp của lỗi, có các cài đặt bổ sung với tùy chọn “RestoreHealth” để sửa Image bằng các nguồn khác nhau.

Kiểm tra lỗi với DISM bằng tùy chọn CheckHealth

Bạn sử dụng tùy chọn “CheckHealth” với DISM để nhanh chóng xác định xem có lỗi nào với hình ảnh cục bộ (local image) hay không. Tùy chọn này sẽ không thực hiện bất kỳ sửa chữa nào.

Để kiểm tra các sự cố trong Image với DISM, hãy sử dụng các bước sau:

 • Mở Start.
 • Tìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.
 • Nhập lệnh sau để thực hiện kiểm tra sức khỏe nhanh và nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

Sửa lỗi Windows 10
Kiểm tra lỗi trên Windows 10

Khi bạn hoàn thành các bước, lệnh chạy và xác minh nếu có bất kỳ lỗi nào cần khắc phục.

Kiểm tra lỗi với DISM bằng tùy chọn ScanHealth

Chạy DISM với tùy chọn “ScanHealth” thay vì “CheckHealth” để thực hiện quét nâng cao hơn để xác định xem Windows 10 Image có vấn đề gì không.

Để thực hiện quét nâng cao với DISM, hãy sử dụng các bước sau:

 • Mở Start.
 • Tìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.
 • Gõ lệnh dưới đây để quét DISM nâng cao và nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

Sửa lỗi Windows 10
Kiểm tra sức khỏe WIndows 10 của bạn

Sau khi bạn hoàn thành các bước, quá trình quét nâng cao sẽ mất vài phút để xác định xem hình ảnh cục bộ có cần sửa chữa hay không.

Sửa chữa lỗi với DISM bằng tùy chọn Restoreealth

Nếu có vấn đề, thì bạn có thể sử dụng DISM với tùy chọn “Restoreealth”. Lệnh sẽ chạy quét nâng cao và tự động sửa chữa mọi vấn đề.

Để sửa chữa các sự cố hình ảnh Windows 10 với DISM, hãy sử dụng các bước sau:

 • Mở Start.
 • Tìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.
 • Gõ lệnh dưới đây để sửa Windows 10 image và nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Sửa lỗi Windows 10
Sửa lỗi Windows 10 với nguồn Windows 10 chuẩn

Lưu ý: Khi lệnh đang chạy, sẽ mất thời gian lâu hơn ở mức 20% hoặc 40%. Sau vài phút, quá trình sẽ hoàn thành thành công.

Khi bạn hoàn thành các bước, công cụ DISM sẽ kết nối với máy chủ Windows Update để tải xuống và thay thế mọi tệp bị hỏng trong hình ảnh cục bộ cho Windows 10 cần thiết.

Sửa lỗi với DISM sử dụng WIM image

DISM không có khả năng gặp sự cố. Nhưng trong trường hợp hiếm gặp là Windows Update gây ra sự cố thay thế tệp hoặc bạn không có kết nối internet. Để sửa lỗi, bạn cần sử dụng tới Windows Image khác với tùy chọn Source.

Trước khi bạn có thể chỉ định một nguồn khác. Bạn sẽ cần tệp install.wim hoặc install.esd từ một máy tính khác, USB Boot hoặc tệp ISO. Ngoài ra, điều quan trọng là source của Windows Image phải cùng phiên bản, phiên bản và ngôn ngữ với Windows 10 mà bạn đang sử dụng trên máy tính.

Download Windows 10 ISO

Để tải Windows 10 ISO chuẩn từ Microsoft, bạn có thể sử dụng công cụ Media Creation Tool chính hãng từ Microsoft. Bạn tải Media Creation Tool và ISO Windows 10 tại đây.

Tôi đã có bài viết hướng dẫn tải Windows 10 ISO chuẩn từ Microsoft tại đây.

Sau khỉ tải về Windows 10 ISO file thành công. Bấm đúp vào tệp Windows.iso để tạo đĩa ảo với Windows Image đã tải về. Trong phần This PC, trong khung bên trái, xác nhận ký tự ổ đĩa cho hình ảnh được gắn.

Sửa lỗi Windows 10

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể sử dụng DISM với tùy chọn “Source” để sửa chữa local Image của Windows 10.

Sửa lỗi Windows 10 recovery image

Để chạy DISM cụ thể với source khác (install.wim) image, theo các bước sau:

 1. Mở Start.
 2. Tìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.
 3. Gõ lệnh dưới đây để sửa Windows 10 image và nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D:\Sources\install.wim

Sửa lỗi Windows 10

Trong câu lênh, phải đảm bảo thay ký tự “D” tương ứng với đúng tên Ổ đĩa ảo bạn đã mount ISO Windows 10 tải về.

(Tùy chọn) Gõ lệnh dưới để hạn chế sử dụng Windows Update, rồi nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D\Sources\install.wim /LimitAccess

Khi bạn hoàn thành các bước, lệnh sẽ quét và sửa chữa mọi vấn đề bằng cách sử dụng hình ảnh install.wim mà bạn đã chỉ định.

Sửa chữa lỗi với DISM bằng ESD image

Ngoài ra, nếu bạn có install.esd image được mã hóa từ bản upgrade gần đây, bạn có thể sử dụng nó để sửa chữa các tệp bị hỏng.

Để chạy DISM chỉ định hình ảnh nguồn (install.esd) khác, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Start.
 2. Tìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.
 3. Gõ lệnh dưới để sửa lỗi image với nguồn bên ngoài và nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\$Windows.~BT\Sources\install.esd

Sửa lỗi Windows 10

Trong câu lênh, đảm bảo đường dẫn chính xác “C:\$Windows.~BT\Sources,” của file install.esd nếu có.

(Tùy chọn) Gõ lệnh dưới đây để hạn chế sử dụng Windows Update và nhấn Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\$Windows.~BT\Sources\install.esd /LimitAccess

Sau khi bạn thực hiện các bước trên, Deployment Image Servicing and Management sẽ chạy để sửa lỗi tập tin bằng tập tin trong install.esd image. Quá trình hoàn thành, log files được lưu tại: %windir%/Logs/CBS/CBS.log và %windir%\Logs\DISM\dism.log sẽ ghi nhận lại bất kỳ lỗi nào và đã sửa chúng.

Chạy SFC để sửa lỗi trênWindows 10

Các hướng dẫn ở trên sử dụng DISM sẽ khắc phục mọi sự cố với hình ảnh ẩn cục bộ. Nhưng không khắc phục các sự cố với cài đặt thực tế của Windows 10. Tuy nhiên, bây giờ khi bạn có một Image chuẩn, sạch, bạn có thể sử dụng nó với System File Checker để sửa chữa các sự cố phổ biến trên máy.

Để sử dụng công cụ lệnh SFC để sửa chữa cài đặt Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Start.
 2. Tìm kiếm Command Prompt, bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.
 3. Gõ lệnh dưới để sửa lỗi image với nguồn bên ngoài và nhấn Enter:

SFC /scannow

Sửa lỗi Windows 10
Sửa lỗi Windows 10 bằng SFC lệnh

Mẹo nhanh: Nếu tìm thấy lỗi, bạn có thể chạy lệnh khoảng ba lần để đảm bảo rằng mọi thứ đều được sửa một cách chính xác.

Khi hoàn thành các bước, System File Checker quét máy tính của bạn và sửa chữa mọi tệp hệ thống bằng cách sử dụng các file chuẩn từ local Image để khôi phục Windows 10.

Lệnh trên đủ để sửa lỗi cài đặt, còn có rất nhiều lệnh SFC mà bạn có thể sử dụng để sửa chữa Windows 10.

Related Post

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *