So sánh Windows Server 2019 với các phiên bản trước

So sánh Windows Server 2019 với các phiên bản trước

5/5 - (1 bình chọn)
Windows Server 2019 mang đến giải pháp hệ điều hành máy chủ hiện đại, nhiều tính năng vượt trội cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. So sánh Windows Server 2019 với các phiên bản trước giúp chúng ta thấy được vì sao lựa chọn Server 2019 là phù hợp nhất cho Doanh nghiệp.

Windows Server 2019 cho phép kết nối linh hoạt giữa hệ thống tại chỗ và dịch vụ điện toán đám mấy Azure, tạo nên mô hình lai giúp tận dụng tối đa hạ tầng hiện có. Tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao vào trong hệ điều hành, giúp bảo vệ hệ thống máy chủ bằng nhiều lớp.

Windows Server 2019
Windows Server 2019

Tận dụng tối đa năng lực hiện có và khả năng mở rộng linh hoạt với tính năng Hạ tầng siêu hội tụ (HCI). Cho phép các nhà phát triển và chuyên gia IT tạo ra các ứng dụng nhanh và dễ dàng hơn, tích hợp sâu với dịch vụ điện toán đám mây.

Tiêu chí so sánh Windows Server 2019

So sánh Windows Server 2019 với các phiên bản gần nhất bao gồm Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Các tiêu chí so sánh bao gồm các khả năng khác nhau và các tính năng cơ bản của các phiên bản Windows Server.

Bảng so sánh gồm một định nghĩa ngắn gọn cho từng tính năng, cũng như ký hiệu về mức độ mỗi tính năng được hỗ trợ trên các phiên bản Windows Server. Có 3 cấp độ hỗ trợ: Không hỗ trợ – Hỗ trợ một phần – Hỗ trợ đầy đủ.

Khả năng kết hợp độc đáo với Azure

Mở rộng trung tâm dữ liệu sang Azure để tối đa hóa các khoản đầu tư hiện có và có được các khả năng lai mới.Việc di chuyển lên đám mây là một hành trình và thường thực hiện theo cách tiếp cận hỗn hợp, kết hợp giữa môi trường hiện có và môi trường đám mây.

Windows Server 2019
So sánh khả năng kết hợp với Azure

Tăng cường khả năng bảo vệ nhiều lớp

Nâng cao khả năng bảo mật bằng cách bảo vệ trung tâm dữ liệu bắt đầu từ hệ điều hành.
An ninh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các tổ chức. Số lượng các sự cố an ninh mạng tiếp tục gia tăng và tác động của những sự cố này cũng đang leo thang nhanh chóng.

Microsoft tiếp tục hành trình của mình để giúp khách hàng cải thiện tư thế bảo mật. Windows Server có cách tiếp cận ba lần để bảo mật gồm bảo vệ, phát hiện và phản hồi. Windows Server 2019 cung cấp cho bạn các khả năng mới, nâng cao để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công và phát hiện hoạt động đáng ngờ. Với các tính năng để kiểm soát quyền truy cập đặc quyền, giúp bảo vệ máy ảo. Gia tăng nền tảng trước các mối đe dọa mới nổi.

Windows Server 2019
So sánh khả năng bảo vệ nhiều lớp

Triển khai ứng dụng nhanh hơn

Windows Server 2019 giúp các nhà phát triển và chuyên gia CNTT tạo các ứng dụng gốc trên đám mây. Hiện đại hóa các ứng dụng truyền thống của họ bằng cách sử dụng các Container và dịch vụ vi mô.
Các doanh nghiệp đang áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số để thu hút người dùng cuối, cung cấp các sản phẩm cạnh tranh, trao quyền cho nhân viên của họ và cải thiện hoạt động. Để thúc đẩy sự chuyển đổi này, các nhà phát triển cần một nền tảng hiện đại giúp họ mang lại sự đổi mới với tốc độ thay đổi nhu cầu kinh doanh. Windows Server 2019 giúp bạn hiện đại hóa ứng dụng của mình và thúc đẩy đổi mới nhanh hơn.

Windows Server 2019
So sánh khả năng triển khai ứng dụng

Tìm hiểu thêm & bắt đầu với Windows Server 2019: www.microsoft.com/windowsserver

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *