Cấp phép bản quyền cho Windows Server 2019

Cấp phép bản quyền cho Windows Server 2019

Windows Server 2019 – Hệ điều hành máy chủ kết nối linh hoạt giữa hệ thống tại chỗ và dịch vụ điện toán đám mấy Azure. Windows Server 2019 tạo nên mô hình lai giúp tận dụng tối đa hạ tầng hiện có.

Tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao vào trong hệ điều hành, giúp bảo vệ hệ thống máy chủ bằng nhiều lớp. Tận dụng tối đa năng lực hiện có và khả năng mở rộng linh hoạt với tính năng Hạ tầng siêu hội tụ (HCI). Cho phép nhà phát triển và chuyên gia IT tạo ra các ứng dụng nhanh và dễ dàng hơn, tích hợp sâu với dịch vụ điện toán đám mây.

Windows Server 2019
Windows Server 2019

Các phiên bản Windows Server 2019

Windows Server 2019 có đủ các lựa chọn cho mọi nhu cầu Doanh nghiệp.

Các phiên bản Windows Server 2019

Chính sách cấp phép Windows Server 2019?

Phiên bản Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard được cấp phép dựa trên số nhân vật lý (Core) của bộ Vi xử lý VXL – Processors. Chia thành các gói cho 02 nhân và cho 16 nhân.

Yêu cầu tối thiểu để cấp phép sử dụng:

  • Mua đủ cho toàn bộ số nhân vật lý. (Core)
  • Mỗi Vi Xử Lý (Processor) của máy chủ cần mua tối thiểu cho 8 nhân vật lý.
  • Mỗi máy chủ cần mua tối thiểu cho 16 nhân vật lý.
Cấp phép license Windows Server 2019
Toàn bộ số nhân vật lý đều phải được cấp license
Phiên bản Standard cho phép 02 máy ảo chạy trên nó (bao gồm máy ảo Hyper-V hoặc các nền tảng ảo hoá khác). Nếu doanh nghiệp cần thêm máy ảo, sẽ cần phải mua thêm gói cấp phép. Hoặc lựa chọn mua bản Datacenter để có tính năng số lượng máy ảo không giới hạn.

Khách hàng và đối tác có thể tải Công thức tính bản quyền Server 2019 tại đây.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *