Windows 10 Tip: Làm sao để sử dụng chia sẻ gần – Nearby Sharing?

Windows 10 Tip: Làm sao để sử dụng chia sẻ gần – Nearby Sharing?

5/5 - (1 bình chọn)

Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 với Nearby Sharing giúp bạn chia sẻ ngay lập tức video, ảnh, tài liệu và trang web của mình với mọi người và thiết bị gần bạn qua Bluetooth hoặc Wi-Fi?

Nearby Sharing - Chia sẻ gần trên Windows 10
Nearby Sharing

Tính năng gọi là Chia sẻ gần – Nearby Sharing

Tính năng thú vị này có thể giúp bạn.

  • Chia sẻ nhanh chóng. Gửi bất kỳ video, ảnh, tài liệu hoặc trang web nào trên Microsoft Edge cho người ở gần bằng cách nhấp vào Share Charm trong ứng dụng hoặc nhấp chuột phải để nhận menu chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ báo cáo với đồng nghiệp trong phòng họp hoặc ảnh kỳ nghỉ với người bạn thân trong thư viện. *
  • Đi con đường nhanh nhất. Máy tính của bạn tự động chọn cách nhanh nhất để chia sẻ tệp hoặc trang web của bạn, qua Bluetooth hoặc Wi-Fi.
  • Xem ai sẵn sàng nhận chia sẻ. Bluetooth cho phép bạn nhanh chóng khám phá các thiết bị tiềm năng mà bạn có thể chia sẻ. **

Cách thực hiện:

Trong Trung tâm hành động (Action Center) trên máy tính Windows 10, nhấp vào Chia sẻ gần (Nearby Sharing) đó để bật tính năng. Từ đó, nhấp vào biểu tượng Chia sẻ trong tệp, ảnh, trang web Microsoft Edge hoặc hơn thế nữa để chia sẻ với các thiết bị gần đó.

  • Chia sẻ chỉ khả dụng giữa các máy tính Windows 10. Chia sẻ gần đó phải được bật trên cả hai thiết bị.
  • Người nhận có thể chọn chấp nhận mục mà người dùng muốn chia sẻ.
Sử dụng Nearby Sharing để chia sẻ dễ dàng hơn giữa các Windows 10 PCs

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *