Microsoft phát hành free ebook: Learn Azure in a month of Lunches”

Microsoft phát hành free ebook: Learn Azure in a month of Lunches”

Rate this post

Để giúp các nhà phát triển xây dựng và chạy các ứng dụng, dịch vụ của họ và tích hợp các công nghệ sắp tới, Microsoft đã phát hành Sách điện tử “Learn Azure in a month of Lunches”. Sách điện tử cung cấp những hiểu biết tuyệt vời về việc tham gia quản trị đám mây Microsoft Azure. Bên cạnh đó, nó cũng đưa ra một lời giải thích cấp cao về từng khái niệm và các triển khai chung.

Free ebook: Learn Azure in a month of Launches

Nền tảng Azure vô cùng mạnh mẽ và rộng lớn. Nó hỗ trợ hàng trăm tính năng và chạy nhiều dịch vụ dựng sẵn. Vì vậy, nó là một chủ đề không dễ để ta làm chủ. Bạn cần tới một hướng dẫn đáng tin cậy để chỉ cho bạn con đường trở thành chuyên gia. Đây là một cuốn sách thực hành! Nó giúp bạn tập trung vào các kỹ năng cốt lõi cần thiết để chạy Azure.

Microsoft Azure
Dịch vụ tuyệt vời từ Microsoft Azure

Nó chia các khái niệm Azure quan trọng nhất thành các bài học lớn. Sử dụng ebook này bạn sẽ có thể học cách:
– Bắt đầu với Azure
– Sử dụng cơ sở hạ tầng Azure cốt lõi để viết và triển khai các máy chủ web.
– Làm cho ứng dụng và dữ liệu của bạn an toàn
– Sử dụng các dịch vụ nền tảng, bao gồm cách chọn dịch vụ nào cho nhiệm vụ nào.
– Hãy sẵn sàng để thích ứng với các công nghệ mới, bao gồm container và Kubernetes, AI / Machine Learning và IoT.

Có một bộ dịch vụ Azure mạnh mẽ dành riêng cho các container phù hợp hơn với phương pháp PaaS. Nếu bạn không biết, các container cung cấp một khái niệm về sự cô lập tương tự như VM. Tuy nhiên, Container thường nhẹ hơn nhiều so với VM và có thể khởi động nhanh hơn VM, thường chỉ trong vài giây thay vì vài phút. Hơn nữa, kích thước của hình ảnh container thường chỉ hàng chục hoặc hàng trăm MB, so với nhiều hàng chục GB cho máy ảo.

Bạn có thể tải Ebook miễn phí Learn Azure in a month of Launches ở đây.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *