Hướng dẫn sử dụng Microsoft Edge Chromium trên Windows 10 (tiếp)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Edge Chromium trên Windows 10 (tiếp)

5/5 - (3 bình chọn)

Như đã chia sẻ về Microsoft Edge Chromium ở bài trước, hôm nay hotromicrosoft.com sẽ tiếp tục bài hướng dẫn sử dụng Edge về các tùy chọn settings.

Trong bài này:

 • Cách thiết lập hồ sơ người dùng trên Microsoft Edge
 • Quản lý Profile trên Edge
 • Sao chép cấu hình từ một trình duyệt khác vào Microsoft Edge Chromium
 • Cài Extensions (ứng dụng mở rộng) cho Edge
 • Cài extensions của Google Chrome
 • Tạo một trang Web trở thành một App
 • Cấu hình ngăn chặn theo dõi trên Microsoft Edge Chromium
 • Đặt Microsoft Edge Chromium là trình duyệt mặc định

Cách thiết lập hồ sơ người dùng trên Microsoft Edge Chromium

Một trong những tính năng mới của Microsoft Edge là khả năng tạo nhiều hồ sơ để cho phép người khác sử dụng trình duyệt mà không cần tạo thêm tài khoản trên Windows 10 và không can thiệp vào trải nghiệm của bạn.

 1. Mở Microsofft Edge
 2. Click Settings and more (dấu …)
 3. Chọn Settings
 4. Chọn Profiles
 5. Chọn Add profile
Trình duyệt Edge mới
Add thêm profile

6. Click ADD
7. Click Sign in to sync data, nếu bạn không muốn đồng bộ dữ liệu thì click nút Confirm

Trình duyệt Edge mới
Sync data

8. Chọn Microsoft Account bên dưới mục Use a different account
9. Chọn Continue và đăng nhập với thông tin của bạn và hoàn thành theo hướng dẫn

Trình duyệt Edge mới
Đăng nhập một tài khoản khác

Khi hoàn thành các bước này, bạn có thể sử dụng trình duyệt với một tài khoản khác. Tài khoản mới này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cấu hình liên quan tới tài khoản cũ khi dùng trình duyệt.

Quản lý Profile trên Microsoft Edge Chromium

 1. Mở Microsoft Edge
 2. Chọn Settings and more (dấu )
 3. Chọn Settings
 4. Chọn Profiles
 5. Chọn dấu … ở bên phải khung hình và click Edit để thay đổi tên và hình đại diện
Trình duyệt Edge mới
Edit Profile

6. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể truy cập tùy chọn Sync để bật hoặc tắt lịch sử, mật khẩu và đồng bộ hóa dữ liệu khác trên các thiết bị.

Trình duyệt Edge mới
Đồng bộ dữ liệu

7. Trong mục Passwords, bạn có thể chọn xem trình duyệt có hay không lưu mật khẩu, đăng nhập tự động vào web. Đây cũng là nơi bạn thấy các mật khẩu đã lưu của mình.

Trình duyệt Edge mới
Lưu mật khẩu các trang web

8. Payment info, bạn có thể quyết định xem trình duyệt có thể lưu thông tin thanh toán hay không. Thậm chí bạn có thể thêm thông tin thẻ tín dụng theo cách thủ công.

Trình duyệt Edge mới
Tùy chọn thanh toán online

9. Addresses and more, lưu địa chỉ, số điện thoại… để tiện đăng ký, thanh toán online sau này.

Tùy chọn lưu thông tin cá nhân

Sao chép cấu hình từ một trình duyệt khác vào Microsoft Edge Chromium

Với Microsoft Edge mới, bạn cũng có thể mang các cài đặt của mình từ các trình duyệt web khác, chẳng hạn như Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc các cài đặt được xuất sang tệp HTML.

 1. Mở Microsoft Edge
 2. Chọn Settings and more (dấu )
 3. Chọn Settings
 4. Chọn Profiles
 5. Trong mục Your Profile chọn Import browser data
Microsoft Edge Chromium
Sao chép cài đặt từ trình duyệt web khác

6. Chọn trình duyệt đã có sẵn cấu hình ưa thích trong Import from và lựa chọn các mục sẽ sao chép rồi bấm Import

Microsoft Edge Chromium
Import dữ liệu từ trình duyệt khác

Hoàn thành bước này, toàn bộ lịch sử duyệt web, mật khẩu, tài khoản của trình duyệt khác bạn đã lưu sẽ được sao chép sang Edge.

Cài Extensions (ứng dụng mở rộng) cho Microsoft Edge Chromium

Đây là một bước đột phá cho Microsoft Edge mới mà Microsoft phát triển nhằm hỗ trợ người dùng tốt hơn với trình duyệt của mình.

 1. Mở Microsoft Edge
 2. Chọn Settings and more (dấu )
 3. Chọn Extensions
Microsoft Edge Chromium
Cài Extensions

4. Click GeGet extensions from Microsoft Store

Microsoft Edge Chromium
Add ứng dụng mở rộng

5. Chọn ứng dụng bạn muốn hoặc search tên ứng dụng ở thanh Search all extensions Sau đó chọn Get

Ứng dụng mở rộng

6. Click Add extension

Cài extensions của Google Chrome trên Edge

 1. Mở Microsoft Edge
 2. Chọn Settings and more (dấu )
 3. Chọn Extensions
 4. Bật Allow extensions from other stores ở thanh trượt
Tải trình duyệt Microsoft Edge mới
cài extension từ nguồn khác

5. Click Allow
6. Mở Chrome Web Store
7. Chọn extension bạn cần và bấm nút Add to Chrome

Tải trình duyệt Microsoft Edge mới
cài extension từ nguồn khác

Sau bước này, extension sẽ được cài lên Edge của bạn

Tạo một trang Web trở thành một App


Với Microsoft Edge Chromium mới có thể cài đặt trang Web dưới dạng một App dưới dạng ứng dụng trên Windows 10. Với các khả năng như hoạt động ngoại tuyến, cập nhật tự động, thông báo…

 1. Mở Microsoft Edge
 2. Vào một trang web bạn muốn tạo app
 3. Chọn Settings and more (dấu )
 4. Chọn App và click Install this site as an app
Tải trình duyệt Microsoft Edge mới
tạo Web app

5. Tạo tên cho app
6. Click Install

Sau khi hoàn thành bước này, bạn có thể click vào icon app ngay trên màn hình máy tính của mình.

Cấu hình ngăn chặn theo dõi trên Microsoft Edge Chromium

Bất cứ khi nào bạn truy cập trang web, trình theo dõi của bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu về hành vi trực tuyến của bạn (trang web bạn truy cập, nhấp chuột, sở thích và hơn thế nữa) bằng cookie và các cơ chế lưu trữ khác và sau đó các công ty có thể truy cập thông tin này để cá nhân hóa hơn kinh nghiệm và nhắm mục tiêu bạn với quảng cáo.

Ngăn chặn theo dõi (Tracking prevention) là một tính năng mới được thiết kế để phát hiện và chặn các dịch vụ của bên thứ ba thu thập thông tin về các hoạt động của bạn để cải thiện quyền riêng tư của bạn.

 1. Mở Microsoft Edge
 2. Chọn Settings and more (dấu )
 3. Chọn Settings
 4. Click Privacy and services
 5. Bật tính năng Tracking prevention
 6. Chọn level ngăn chặn phù hợp với bạn
Tải trình duyệt Microsoft Edge mới
Các level ngăn chặn theo dõi

Basic: chặn các trình theo dõi có hại, nhưng bạn vẫn có thể được theo dõi và kết quả là bạn sẽ thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các trang web.
Balanced: (Được khuyến khích dùng) chặn trình theo dõi có hại cũng như trình theo dõi từ các trang web mà bạn chưa truy cập. Ngoài ra, nội dung và quảng cáo sẽ không được cá nhân hóa như khi sử dụng cấp độ cơ bản.
Strict: chặn hầu hết tất cả các trình theo dõi, nội dung và quảng cáo sẽ không được cá nhân hóa và các trang web có thể không hoạt động như dự định và các phần của trang web có thể bị hỏng.

Bạn cũng có thể nhấp vào tùy chọn “Blocked trackers” để xem tất cả các trang web mà trình duyệt ngăn chặn theo dõi thông tin của bạn. Nếu bạn muốn cho phép một trình theo dõi, bạn có thể nhấp vào tùy chọn “Ngoại lệ” để thêm thủ công.

Đặt Microsoft Edge Chromium là trình duyệt mặc định trên máy tính.

 1. Mở Settings trên WIndows 10 bằng tổ hợp phím Windows i
 2. Chọn Apps
 3. Chọn Default apps
 4. Ở mục Web browser chọn Microsoft Edge
Tải trình duyệt Microsoft Edge mới
Đặt trình duyệt mặc định

Related Post

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *