Windows 10 Tip: Lên lịch dễ dàng, chỉ là kéo thả.

Windows 10 Tip: Lên lịch dễ dàng, chỉ là kéo thả.

5/5 - (1 bình chọn)

Nếu bạn cần phân bổ thời gian để thực hiện các mục trong danh sách việc cần làm của mình, thì sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể kéo và thả các tác vụ đó ngay vào lịch của mình? Ngay bây giờ, bạn có thể thực hiện điều đó!

Kéo thả To-Do list vào Lịch
Dễ dàng kéo thả Việc cần làm vào Lịch của bạn

Trải nghiệm Tasks mới trong Outlook.com giúp bạn quản lý các tác vụ mà không rời bỏ công việc hay hộp thư của bạn. Được hỗ trợ bởi To-Do, giờ đây bạn có thể tạo các tác vụ bằng cách kéo và thả email vào danh sách nhiệm vụ của mình. Hoặc, dễ dàng lên lịch các mục bằng cách kéo một tác vụ vào lịch của bạn.

Nhiệm vụ của bạn sau đó đi cùng bạn trên ứng dụng Việc cần làm.

Nếu bạn chưa có mail @outlook.com, dễ dàng đăng ký miễn phí tại đây.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *