Tải & cài đặt Office for Mac 2019 OLP

Tải & cài đặt Office for Mac 2019 OLP

5/5 - (1 bình chọn)
Office for Mac 2019 OLP, bạn không thể tải xuống các tệp cài đặt Office trực tiếp từ Volume Licensing Service Center (VLSC). Thay vào đó, bạn sẽ tải xuống công cụ kích hoạt là Trình tuần tự Cấp phép Số lượng – Volume License Serializer từ VLSC và sau đó tải xuống riêng các tệp cài đặt Office từ Microsoft thông qua Mạng phân phối nội dung Office – Office Content Delivery Network (CDN).
Tải và Cài đặt Office for Mac 2019 OLP
Tải và Cài đặt Office for Mac 2019 OLP

Các hướng dẫn để thực hiện tất cả các bước này được cung cấp trong VLSC trong tab Download & Keys cho mỗi sản phẩm Office 2019 for Mac OLP. Tôi bao gồm những hướng dẫn tương tự ở đây với nhiều chi tiết hơn khi bạn cần.

Bước 1: Đăng ký VLSC và chấp nhận Thỏa thuận phần mềm

Trước khi tiến hành Tải hay Cài đặt Office for Mac 2019 OLP, bạn hãy đăng ký tại VLSC và chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm cho các sản phẩm Office 2019 mà bạn yêu cầu.

Bước 2: Tải và Cài đặt Volume License Serializer

  1. Đăng nhập VLSC.
  2. Chọn tab Downloads and Keys.
  3. Tìm sản phẩm Office 2019 for Mac của bạn theo Danh sách và click vào liên kết tương ứng: Download link.
  4. Click vào nút Continue ở phía dưới cửa sổ.
  5. Click biểu tượng Download (Vòng tròn với mũi tên trỏ xuống) để tiến hành download tệp Volume License Serializer .iso.
  6. Hoàn tất tải về, mở tệp .iso file để bung gói Volume License Serializer.
  7. Khởi chạy tệp gói Volume License Serializer trên từng máy Mac bạn muốn cài Office 2019 for Mac đã được cấp phép số lượng.

Nếu bạn yêu cầu nhiều loại Office 2019 cho sản phẩm Mac, bạn sẽ lặp lại quy trình này cho từng sản phẩm. Tôi khuyên bạn nên chạy Trình tuần tự Cấp phép Số lượng – Volume License Serializer trước khi bạn cài đặt các sản phẩm Office 2019 for Mac trong bước tiếp theo, nhưng bạn cũng có thể chạy trình tuần tự hóa sau đó nếu muốn.

Bước 3: Tải và Cài đặt Office for Mac 2019 OLP

Liên kết tải xuống để tải xuống Office 2019 cho các sản phẩm Mac của bạn từ Office CDN phải được bao gồm trong hướng dẫn văn bản xuất hiện khi bạn nhấp vào liên kết Tải xuống cho từng sản phẩm trong VLSC.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy các liên kết tải xuống cho bộ Office 2019 và các ứng dụng riêng lẻ trực tiếp từ Microsoft.

Các gói cài đặt hiện tại Office for Mac

Đối với bộ Office for Mac 2019, bạn có thể chọn xem bạn có muốn tải xuống bao gồm ứng dụng Microsoft Teams (nền tảng truyền thông của Microsoft) hay không. Sau khi bạn đã tải xuống gói cài đặt, hãy mở gói và làm theo hướng dẫn để cài đặt sản phẩm của bạn.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *