Tải và cài đặt Office Professional Plus 2019 OLP

Tải và cài đặt Office Professional Plus 2019 OLP

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn download & Install Office Professional Plus 2019 OLP (Pro Plus)

Từ Office 2019, tất cả sản phẩm Office, bao gồm Office Professional Plus 2019 OLP, Office Standard 2019, Visio, Project thông qua Volume Licensing sẽ sử dụng công nghệ Click-to-Run thay vì công nghệ truyền thống Windows Installer. Để triển khai phiên bản bản quyền các sản phẩm Office 2019 trong tổ chức, bạn sẽ sử dụng công cụ Office Deployment Tool (ODT).

Office Professional Plus 2019 OLP
Office Professional Plus 2019 OLP

Bạn cần tới kết nối internet với tốc độ tối thiểu 20 Mbps để tải về các sản phẩm Office 2019. Lưu ý rằng, Office 2019 yêu cầu hệ điều hành Windows 10 và sẽ không hỗ trợ chạy trên các bản Windows cũ hơn như Windows 8 hay Windows 7.

Bước 1: Tạo thư mục tên “Office Pro Setup” trong ổ đĩa C

Bước 2: Tải về Office Deployment Tool (ODT).

Tải ODT từ Microsoft

Người dùng tải Office Deployment Tool (ODT) về tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117

Tải về thành công, cho chạy và chọn đường dẫn vào thư mục Office Pro Setup vừa tạo. Sẽ có 2 file cấu hình XML và 1 file Setup.exe. Ta xóa 2 file /XML, chỉ giữ lại file Setup.exe.

Bước 3: Tải file cấu hình XML cho bản Office Professional Plus 2019 64bit tại đây.

Bước 4: Cấu hình file XML tải Office Professional Plus 2019 64bit

Với file cấu hính đuôi XML vừa tải về, click chuột phải, chọn Edit và mở bằng Notepad. Không thay đổi nội dung nào khác, chỉ cập nhật Chuỗi khóa sản phẩm 25 ký tự (Product Key) khách hàng đã có vào sau mục PIDKEY=”xxxxx-xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx”.

Project Standard 2019 OLP
Hình ảnh minh họa tương tự cho Office Professional Plus 2019 OLP

Lưu file và đóng lại.

Bước 5: Tải bộ cài đặt Office Professional Plus 2019

Từ ô tìm kiếm trên Windows, gõ CMD để chạy Command Prompt với quyền quản trị (chuột phải Command Prompt, chọn run as administrator)

Sử dụng 2 câu lệnh dưới đây để chuyển đường dẫn thư mục về đúng thư mục Office Pro Setup đã tạo ở trên và tiến hành Download Office Professional Plus 2019 64bit.

  • Lệnh 1: cd C:\Office Pro Setup
  • Lệnh 2: setup /download configuration-office-professional-plus-2019-64-bit.xml

Nếu ko có lỗi gì, dấu nhắc nháy liên tục là Quá trình tải bộ cài đặt đang bắt đầu chạy. Bạn có thể kiểm tra bằng cách vào thư mục Office Pro Setup, sẽ xuất hiện 1 folder: Office, click chuột phải, chọn Properties sẽ thấy dung lượng Folder đang tăng dần.

Các ứng dụng có trên Office Professional Plus 2019 OLP
Các ứng dụng có trên Office Professional Plus 2019 OLP

Bước 6: Cài đặt Office Professional Plus 2019 64bit

Đợi khi quá trình tải về hoàn tất, đóng cửa sổ Command Prompt lại. Chạy lại cmd, mở lại Command Promt, chạy lại 2 câu lệnh để tiến hành cài đặt Office Professional Plus 2019 OLP.

  • Lệnh 1: cd C:\Office Pro Setup
  • Lệnh 2: setup /configure configuration-office-professional-plus-2019-64-bit.xml

Quá trình cài đặt được bắt đầu. Hoàn tất, đóng cửa sổ lại. Office Professional Plus 2019 đã được cài đặt, bạn có thể kiểm tra tại phần ứng dụng đã có.

Hướng dẫn Tải & Cài đặt Office Professional Plus 2019 Open License OLP

**Hướng dẫn trên thực hiện cho Office Professional Plus 2019 bản 64bit. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện tương tự cho các bản Office Pro Plus 2019 OLP bản 32bit, Office Standard 2019 OLP, Visio 2019, Project 2019. Tham khảo thêm tại đây.

Related Post

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *