Cách cố định dòng và cột trong excel

Cách cố định dòng và cột trong excel

Rate this post

Mỗi khi kéo chuột, các tiêu đồ của trang tính trong excel sẽ bị ẩn đi gây khó khăn trong việc xem và thao tác dữ liệu. Bài viết này đưa ra một cách cố định dòng và cột trong excel một cách đơn giản và vô cùng dễ dàng.

Cách cố định dòng trong excel

  1. Cố định dòng đầu

Bạn chọn vào ô bất kỳ trong sheet bảng tính > Vào View > Freeze Panes > Freeze Top Row.

Bạn sẽ thấy được ngay bên dưới ô dữ liệu đã khóa có 1 dường kẻ đen, đậm hơn so với bình thường. Vậy là thao tác cố định của bạn đã thành công rồi đấy!

2. Cố đinh nhiều dòng

Xác định nhóm dòng cần cố định, sau đó bạn chọn vào ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới nhóm dòng cần cố định.

Ví dụ, bạn cần cố định 2 dòng đầu trong bảng excel dưới. Bạn cần chọn ô A3.

Sau đó chọn thẻ View > Freeze Panes > Freeze Panes.

Tương tự, các dòng được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen, đậm hơn so với đường kẻ các dòng khác ở ngay bên dưới ô dữ liệu đã khóa.

Cố định cột trong excel

  1. Cố định cột đầu tiên

Bạn chọn vào ô bất kỳ trong sheet bảng tính > Vào View > Freeze Panes > Freeze First Column.

Cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các cột khác.

2. Cố đinh nhiều cột

Tương tự như cố định nhiều dòng thì đầu tiên cần xác định nhóm cột cần cố định. Sau đó cố chọn ô trên cùng của cột nằm bên phải nhóm cột cần cố định.

Ví dụ, khi cần cố định 3 cột đầu trong bạn dưới, thì bạn cần chọn ô D1.

Sau đó chọn thẻ View > Freeze Panes > Freeze Panes.

Cách có định nhiều dòng và nhiều cột

Xác định các dòng, cột bạn muốn cố định, sau đó chọn vào ô bên dưới dòng cuối cùng và ở bên phải cột cuối cùng bạn muốn cố định.

Ví dụ, bạn cần cố định 3 côt đầu, đồng thời cố định 1 dòng đầu tiên thì việc bạn cần làm là chọn ô D2. Tức là ô bên dưới của dòng cuối cần cố định và bên phải cột cuối cần cố định.

Chọn thẻ View > Freeze Panes > Freeze Panes.

Sau khi thực hiện thao tác trên, nếu xuất hiện đường viền sẫm màu bên phải và ngay dưới những cột, dòng mà bạn muốn cố định.

Cách bỏ dòng, cột đã cố định

Để bỏ cố định dòng hoặc cột trong Excel, bạn vào View > Freeze Panes > Unfreeze Panes.

Cảm ơn bạn đã theo dõi

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *