Windows 10 Tip: Microsoft Edge trên mobile của bạn!

Windows 10 Tip: Microsoft Edge trên mobile của bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn muốn trải nghiệm Microsoft Edge trên mobile, ngay cả khi đang di chuyển? Bạn có thể làm điều đó, nhờ Cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018.

Microsoft Edge ttreeniPhone, Ipad, điện thoại và máy tính bảng Android
Microsoft Edge ttreeniPhone, Ipad, điện thoại và máy tính bảng Android

Để tải Microsoft Edge trên điện thoại, máy tính bảng, iPhone hoặc iPad của Android, hãy đến Kho ứng dụng trên thiết bị của bạn và tải xuống Microsoft Edge miễn phí.

Cài đặt Microsoft Edge trên iPhone, iPad hay điện thoại Android
Cài đặt Microsoft Edge trên điện thoại và máy tính bảng

Sau đó, sử dụng Microsoft Edge trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để đọc sách EPUB mà bạn đã lưu. Hoặc bắt đầu đọc một trang web trên điện thoại hoặc máy tính bảng, gửi trang đến PC của bạn và chọn đọc ngay tại nơi bạn rời đi.

Bạn cần tải xuống Microsoft Edge trên điện thoại iOS và Android, làm theo lời nhắc thiết lập và liên kết điện thoại di động với PC trong cài đặt PC.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *