Tải Microsoft Hyper-V Server miễn phí

Tải Microsoft Hyper-V Server miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Microsoft Hyper-V Server là phiên bản rút gọn của Windows Server, nơi bạn có thể lưu trữ máy ảo Hyper-V. Hãy tưởng tượng đây là Hyper-V lưu trữ Hyper-Vs. Microsoft đang cung cấp Microsoft Hyper-V Server 2019 miễn phí dưới dạng đánh giá không giới hạn. Công ty cung cấp công nghệ ảo hóa Windows trên Microsoft Hyper-V Server tương tự như những gì có trên Microsoft Hyper-V của Windows Server.

Microsoft Hyper-V Server 2019 miễn phí

Microsoft Hyper-V Server cho phép bạn ảo hóa trung tâm dữ liệu tại chỗ và đám mây lai. Phiên bản 2019 cung cấp các tính năng có thể giúp cung cấp quy mô và nhu cầu hiệu suất cho khối lượng công việc quan trọng của bạn. Là một sản phẩm độc lập chỉ chứa Windows hypanneror, mô hình trình điều khiển Windows Server và các thành phần ảo hóa. Microsoft Hyper-V Server cung cấp một giải pháp ảo hóa đơn giản để cải thiện việc sử dụng máy chủ và giảm chi phí.

Bạn có thể kết hợp Windows Admin Center (Trung tâm quản trị Windows) này để có được một cụm máy ảo Azure tại chỗ nhỏ để chạy song song Windows và Ubuntu. Microsoft cũng cung cấp Trung tâm quản trị Windows miễn phí. Nó là một ứng dụng dựa trên trình duyệt để quản lý máy chủ, cụm, cơ sở hạ tầng siêu hội tụ và PC Windows 10.

Tính năng mới trên Hyper-V Server 2019

 • Windows Admin Center/ Trung tâm quản trị Windows.
 • Các Cluster (cụm) 2 nút cho bạn sử dụng ổ flash USB làm xác thực chia sẻ tệp.
 • Tính năng mạng được mã hóa hiện có thể mã hóa lưu lượng giữa lưu lượng mạng ảo giữa các máy ảo.
 • Storage Spaces Direct được cải tiến trực tiếp hiện cho phép bạn mở rộng tối đa 4 petabyte (PB) dung lượng thô trên mỗi cụm. Nó gấp bốn lần so với những gì chúng ta đã có trong phiên bản 2016.
 • Sao chép ReFS cho phép sử dụng cả sao chép dữ liệu và hệ thống tệp ReFS.
 • Máy ảo được bảo vệ:
  • Nó cung cấp bảo vệ VM được bảo vệ cho các máy ảo Linux
  • Khắc phục sự cố máy ảo được bảo vệ
  • Bắt đầu và chạy các máy ảo được bảo vệ từ xa
 • Cải tiến container hỗ trợ cả các container Windows và Linux

Tải xuống Microsoft Hyper-V Server 2019

Xin lưu ý rằng việc cài đặt này sẽ cần các tính năng ảo hóa. Hardware-enforced Data Execution Prevention (DEP), và hỗ trợ từ BIOS hoặc UEFI. Ảo hóa có thể bị tắt theo mặc định, vì vậy hãy đảm bảo bật nó. Dưới đây là các yêu cầu hệ thống của Hyper-V 2019.

Tải xuống Microsoft Hyper-V Server 2019 ISO từ Trung tâm đánh giá Microsoft. Bạn sẽ phải điền vào một biểu mẫu và cung cấp thông tin như địa chỉ email công việc, tên công ty, v.v để tải xuống.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *