Cách chuyển nội dung từ Word sang PowerPoint

Cách chuyển nội dung từ Word sang PowerPoint

5/5 - (1 bình chọn)

Bước 1: Mở file Word muốn chuyển sang PowerPoint > Chọn Thẻ File.

Mở file Word muốn chuyển sang PowerPoint > Chọn Thẻ File

Mở file Word muốn chuyển sang PowerPoint > Chọn Thẻ File

Bước 2: Chọn Options.

Chọn Options

Chọn Options

Bước 3: Đi đến mục Customize Ribbon > Ở cột Customize the Ribbon > Nhấn chọn Thẻ Home > Chọn New Group.

Đi đến mục Customize Ribbon > Ở cột Customize the Ribbon > Nhấn chọn Thẻ Home > Chọn New Group.

Đi đến mục Customize Ribbon > Ở cột Customize the Ribbon > Nhấn chọn Thẻ Home > Chọn New Group.

Bước 4: Đi đến phần Choose Commands from > Chọn All Commands.

Đi đến phần Choose Commands from > Chọn All Commands

Đi đến phần Choose Commands from > Chọn All Commands

Bước 5: Chọn lệnh Send to Microsoft PowerPoint ở danh sách bên dưới > Nhấn Add để thêm vào New Group trên tab Home > Nhấn OK.

Chọn lệnh Send to Microsoft PowerPoint ở danh sách bên dưới > Nhấn Add để thêm vào New Group trên tab Home > Nhấn OK

Chọn lệnh Send to Microsoft PowerPoint ở danh sách bên dưới > Nhấn Add để thêm vào New Group trên tab Home > Nhấn OK

Bước 6: Quay lại giao diện Word > Đến Thẻ Home > Nhấn vào Send to Microsoft PowerPoint để chuyển toàn bộ dữ liệu từ file Word sang PowerPoint.

Quay lại giao diện Word > Đến Thẻ Home > Nhấn vào Send to Microsoft PowerPoint để chuyển toàn bộ dữ liệu từ file Word sang PowerPoint

Quay lại giao diện Word > Đến Thẻ Home > Nhấn vào Send to Microsoft PowerPoint để chuyển toàn bộ dữ liệu từ file Word sang PowerPoint

Lưu ý: Sau khi chuyển đổi các nội dung sẽ được phân thành từng slide riêng biệt, nên bạn cần chỉnh lại các định dạng trên slide cho phù hợp.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *