Tìm key Windows 10 và các phần mềm khác với Sterjo Key Finder

Tìm key Windows 10 và các phần mềm khác với Sterjo Key Finder

5/5 - (3 bình chọn)

Vì lý do nào đó, bạn cần thực hiện cài đặt mới Windows 10. Sau đó thì bạn nhận ra đã không lưu các khóa sản phẩm (Product Key). Sterjo Key Finder là công cụ tìm key phần mềm miễn phí trên Windows 10. Ứng dụng có thể tìm key Windows 10, Office và các phần mềm khác. Vì vậy, trước khi quyết định gỡ cài đặt Windows hoặc bất kỳ phần mềm nào, bạn nên sử dụng Sterjo Key Finder để tìm và lưu tất cả các key sản phẩm này.

Phần mềm có thể tìm ra key phần mềm nào?

Sterjo Key Finder là phần mềm miễn phí có khả năng quét máy tính Windows 10 của bạn để lấy các key phần mềm. Nếu chắc chắn có khóa, Sterjo Key Finder sẽ không gặp vấn đề gì để tìm ra. Thường thì các key sẽ tự động xuất hiện sau khi chạy ứng dụng. Nếu không, hãy xem tiếp dưới đây, việc này rất đơn giản.

Sterjo Key Finder không chỉ tìm ra key Windows 10/8/7, mà cả Microsoft Office, Visual Studio và các chương trình khác. Đây thực sự là một phần mềm quan trọng bạn cần đến.

Khôi phục key và bản quyền phần mềm với Sterjo Key Finde

Phần mềm soi key Sterjo Key Finder rất dễ sử dụng. Nó rất hiệu quả trong việc giúp bạn tìm ra các khóa sản phẩm trên máy tính.

Nếu bạn chưa thấy Key các phần mềm sau khi chạy công cụ. Bạn nên nhấn nút “Refresh” để ứng dụng chạy lại. Việc còn lại là ngồi đợi quá trình hoàn tất.

phần mềm tìm key
Tìm key phần mềm trên máy tính Windows 10

Các khóa sản phẩm (Product Key) trên Windows 10 được đặt sâu trong Registry của máy tính. Rất khó để bạn có thể tìm thấy nó theo cách thủ công. Với chương trình Sterjo Key Finder, mọi người có thể quét để tìm bất kỳ khóa đã ẩn nào.

Chỉ cần nhấp vào nút bên cạnh “Refresh” và chờ hoàn tất quá trình quét. Các key tìm thấy sẽ hiển thị trong khu vực mở bên dưới.

phần mềm tìm key
Chọn nguồn để tìm Key các phần mềm

Khóa sản phẩm có thể tìm thấy trong thư mục Windows hiện tại (Current Windows Directory) hoặc thư mục Windows bên ngoài (External). Để có quyền truy cập vào các thư mục này không dễ dàng, giờ là lúc Sterjo Key Finder phát huy tác dụng.

Để thực hiện việc này, nhấp vào File, sau đó Recover keys from…, sau đó chọn tùy chọn phù hợp cho bạn từ danh mục.

phần mềm tìm key
Bạn dễ dàng tìm ra key Windows 10 cùng các phần mềm khác

Sau khi các Key xuất hiện trên màn hình, giờ là lúc bạn sao chép và lưu lại khóa sản phẩm này. Bạn sử dụng Key này để kích hoạt lại sau khi cài đặt mới lại máy tính.

Bạn tải phần mềm Sterjo Key Finder miễn phí TẠI ĐÂY. Phần mềm chạy được trên Windows 10, Windows 7 và Windows 8.1.

Lưu ý quan trọng:

Với Windows 10, ngoài cách dùng phần mềm này. Bạn có thể liên kết bản quyền Windows 10 với tài khoản Microsoft. Và nếu có cài lại Windows 10, việc đăng nhập tài khoản Microsoft sẽ giúp bạn tự động kích hoạt Windows trở lại.

Bạn xem hướng dẫn liên kết Windows 10 với tài khoản Microsoft ở đây.

Kích hoạt lại Windows 10
Liên kết bản quyền Windows 10 với tài khoản Microsoft

Với Microsoft Office thì lại khác, Key Office đã kích hoạt không còn ý nghĩa nhiều. Bản quyền Office sau khi kích hoạt sẽ liên kết với tài khoản Microsoft. Và để cài đặt lại và kích hoạt Office, bạn chỉ cần truy cập trang quản lý tài khoản TẠI ĐÂY.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft đã kích hoạt Office, thực hiện cài đặt lại trên máy. Đăng nhập tài khoản Microsoft để kích hoạt sản phẩm.

Cài đặt Office 365
Cài đặt và kích hoạt lại Office 365 trên máy sau khi cài mới

Nếu gặp vấn đề về kích hoạt Windows 10, kích hoạt Office, bạn còn có thể liên hệ Microsoft hỗ trợ tại đây.

Related Post

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *