Microsoft chuẩn bị cho bộ icon mới các ứng dụng trên Windows 10.

Microsoft chuẩn bị cho bộ icon mới các ứng dụng trên Windows 10.

5/5 - (2 bình chọn)

Microsoft đã mô tả chi tiết các biểu tượng Windows mới nhất, bao gồm lịch sử, quy trình thiết kế và nơi hiện diện trong bài viết blog mới. Microsoft đã dành nhiều năm và một lượng nỗ lực đáng kể để cải thiện giao diện của các biểu tượng ứng dụng. Giúp cho các icon được đồng bộ, nhất quán trên các nền tảng, không chỉ là Windows.

Microsoft chỉ ra rằng một người trung bình có bốn thiết bị được kết nối. Vì vậy một giao diện thống nhất của một ứng dụng trên các nền tảng trở nên quan trọng hơn. Các biểu tượng mới sẽ nhất quán như nhau trên Windows, Android và iOS. Microsoft đã sử dụng cùng một ngôn ngữ thiết kế cho toàn bộ phạm vi biểu tượng mới của mình.

Ngôn ngữ thiết kế Fluent Design của Microsoft là một phần quan trọng của Windows, bao gồm cả Windows 10X mới. Đồng thời, nó cũng là một phần thiết kế ứng dụng của Microsoft. Fluent Design bao gồm thêm chiều sâu và tín hiệu thị giác tinh tế vào thiết kế biểu tượng của Microsoft. Bài viết trên blog của Microsoft:

Khi các biểu tượng trên thanh tác vụ và Start menu là các kiểu khác nhau, nó cần người dùng sử dụng nhiều nhận thức hơn để quét và tìm ứng dụng. Chúng tôi cần kết hợp nhiều tín hiệu trực quan hơn vào ngôn ngữ thiết kế biểu tượng bằng Ngôn ngữ thiết kế hiện đại Fluent Design của chúng tôi.

Microsoft chia sẻ trên Blog.

Mục tiêu của Microsoft là tất cả các biểu tượng trông giống như được cắt từ cùng một tấm vải. Họ sử dụng các mẫu màu tương tự, có các góc tròn và chia sẻ cảm giác tương tự. Microsoft nói rằng những yếu tố này giúp làm cho các biểu tượng cảm thấy như thể chúng “sống trong thế giới thực”, mang lại cho mọi người “thứ gì đó quen thuộc và dễ tiếp cận để nắm lấy”.

Các biểu tượng mới đã được triển khai cho một số Người dùng nội bộ-Windows Insider. Người dùng ở Release Preview ring đã nhận được biểu tượng Mail và Calendar mới sáng nay. Người dùng ở Fast ring sẽ thấy một số biểu tượng mới ngày hôm nay. Bao gồm Mail & Calendar, Groove Music, Film & TV, Calculator, Alarms và Voice Recorder.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *