Hướng dẫn kích hoạt Office 365 Business Premium

Hướng dẫn kích hoạt Office 365 Business Premium

5/5 - (2 bình chọn)

Kích hoạt Office 365 Business Premium, Khách hàng có 3 tùy chọn:

  1. Đăng ký cùng Tên miền mới với nhà cung cấp Go Daddy.
  2. Sử dụng Tên miền khách hàng có sẵn.
  3. Sử dụng tài khoản Microsoft và cập nhật Tên miền sau.

Office 365 Business Premium có gì?

Office 365 Business Premium với nhiều ứng dụng và dịch vụ cao cấp

Với #2 lựa chọn đầu tiên, khách hàng sở hữu bộ ứng dụng Office cao cấp: Word, Excel, PPT, Outlook, OneNote, Publisher*, Access* (*Chỉ có trên máy tính Windows). Đồng thời là các dịch vụ & ứng dụng cao cấp khác: MS Teams, Exchange, Skype for Business, SharePoint, Outlook Customer Manager…

Lựa chọn thứ 3, khách hàng nhận đủ bộ Ứng dụng Office cao cấp. Để kích hoạt các dịch vụ doanh nghiệp trên, cần add thêm Tên miền.

Hướng dẫn kích hoạt Office 365 Business Premium & cài đặt Office đi kèm Đăng ký #Tên miền (Domain) mới.

Hướng dẫn kích hoạt Office 365 Business Premium & Cài đặt Office với tài khoản Microsoft.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *