Hướng dẫn cài Dell Mobile Connect trên Windows 10

Hướng dẫn cài Dell Mobile Connect trên Windows 10

Rate this post

Dell Mobile Connect là một giải pháp thay thế cho Microsoft Your Phone App. Giúp người dùng kết nối điện thoại Android hoặc iOS với máy tính Windows 10 qua Bluetooth. Trước đây, Mobile Connect là tính năng độc quyền trên Dell PC. Tuy nhiên, giờ có một cách để cài đặt App này trên bất kỳ máy tính Windows 10 nào. Chuyên trang Microsoft sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện cụ thể.

Hướng dẫn đồng bộ, thực hiện cuộc gọi, trả lời hay tin nhắn với Your Phone App.

Bật chế độ nhà phát triển (developer mode)

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo cài đặt Windows 10 cho cài đặt ứng dụng Mobile Connect của Dell lên thiết bị. Từ Settings > tìm tới Update & Security > và tiếp là: For developers.

Tại đây, bạn sẽ có 3 tùy chọn để cài đặt các ứng dụng.

  • Microsoft Store apps – Chỉ cho phép cài đặt các ứng dụng từ Microsoft Store. Các ứng dụng cài từ bên ngoài sẽ bị khóa.
  • Sideload apps – Cài đặt các uwngsd ụng từ nguồn tin cậy để cài các ứng dụng từ bên thứ ba.
  • Developer mode – Cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, từ bất kỳ nguồn nào.
Bật chế độ Nhà phát triển trong cài đặt Windows 10

Cài đặt Mobile Connect từ Dell và driver

Sau khi đã bật Developer mode, Windows 10 sẽ tự động tải và cài đặt một package. Tiếp theo, bạn sẽ tải và cài đặt ứng dụng Mobile Connect cùng Driver chạy trên máy tính Windows 10.

  • Cài đặt Mobile Connect app trên điện thoại Android
Dell mobile connect trên Android
  • Cài đặt Mobile Connect app trên điện thoại iOS.

Kết nối Windows 10 PC với điện thoại

Dell Mobile Connect
Kết nối máy tính Windows 10 với điện thoại qua Mobile Connect

Cuối cùng bạn sẽ cần liên kết trên giữa smartphone và máy tính Windows 10 qua Bluetooth trên Mobile Connect App. Sau khi thực hiện kết nối thành công theo hướng dẫn. Giờ bạn có thể xem và trả lời tin nhắn văn bản, gửi tệp và chạy ứng dụng trên điện thoại trực tiếp từ trên máy tính Windows 10.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *