Cài đặt Hyper-V: hướng dẫn thực hiện trên Windows 10

Cài đặt Hyper-V: hướng dẫn thực hiện trên Windows 10

3/5 - (4 bình chọn)

Hướng dẫn cài đặt Hyper-V để tạo các máy ảo trên Windows 10.

Hyper-V có thể được kích hoạt theo nhiều cách bao gồm sử dụng bảng điều khiển Windows 10, PowerShell hoặc Deployment Image Servicing and Management(DISM). Bài hướng dẫn này đi qua từng tùy chọn.

**Lưu ý: Hyper-V được tích hợp vào Windows như một tính năng tùy chọn, nên không cần tải xuống Hyper-V.

Trước khi thực hiện, bạn cần đảm bảo Windows 10 của bạn và cấu hình máy đáp ứng yêu cầu hệ thống.

Yêu cầu hệ thống:

+ Windows 10 Enterprise, Pro hoặc Education
+ Bộ xử lý 64 bit với dịch địa chỉ cấp hai (SLAT).
+ Hỗ trợ CPU cho VM Mode Mode Extension (VT-c trên CPU của Intel).
+ Bộ nhớ tối thiểu 4 GB.
**Không thể cài đặt vai trò Hyper-V trên Windows 10 Home.
Để biết thêm thông tin và khắc phục sự cố, xem Windows 10 Hyper-V Yêu cầu hệ thống.

Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu trên, để kích hoạt Hyper-V, trước tiên bạn cần kiểm tra và Đảm bảo rằng hỗ trợ ảo hóa phần cứng được bật trong cài đặt BIOS.

Cài đặt Hyper-V
Hướng dẫn Cài đặt Hyper-V trên Windows 10

Tùy theo từng thiết bị phần cứng, người dùng tìm hiểu cách vào BIOS khác nhau và tìm phần về công nghệ Ảo hóa (Virtualization Technology) này có thể ở mục Bảo mật (Sercurity) hoặc Intel Chip…

Sau khi đã bật (Enable) VTx trên BIOS, ta lưu các thiết lập BIOS và khởi động máy bình thường.

Cách 1: Bật Hyper-V thông qua Settings.

Từ biểu tượng tìm kiếm trên Taskbar, gõ: ‘turn windows features on or off”
Chọn: Turn Windows Features on or off.
Chọn: Hyper-V rồi click OK.

 Cài đặt Hyper-V
Bật Hyper-V trên Windows

Tìm và chọn: Hyper-V

 Cài đặt Hyper-V

Nếu Hyper-V chưa được kích hoạt trước đó, hãy khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Cách 2: Bật Hyper-V nhờ sử dụng PowerShell.

  1. Chạy PowerShell với vai trò Administrator.
  2. Chạy câu lệnh dưới đây: PowerShell : Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All Nếu câu lệnh không tìm thấy, cần đảm bảo bạn đang chạy PowerShell vai trò là Administrator.

Đợi quá trình cài đặt hoàn tất, khởi động lại máy.

Cách 3: Bật Hyper-V với CMD và DISM.

Công cụ Deployment Image Servicing and Management (DISM) giúp cấu hình hình ảnh Windows và Windows. Trong số nhiều ứng dụng của nó, DISM có thể kích hoạt các tính năng của Windows trong khi hệ điều hành đang chạy.

Để bật Hyper-V bằng việc sử dụng DISM:

  1. Chạy PowerShell hoặc CMD với vai trò Administrator.
  2. Gõ câu lệnh dưới đây: PowerShell: DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V
Cai đặt Hyper-V
Cài đặt Hyper-V trên Windows 10

Trên đây là 3 cách cùng hướng dẫn chi tiết để bạn bật Hyper-V trên Windows 10, trước khi chuyển qua bước tạo máy ảo đầu tiên.

Xem thêm:

– Cách tạo một máy ảo (Virtual Machine)

– Quản lý các máy ảo (Virtual Machine) với Hyper-V.

– Quản lý Hyper-V Hosts.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm & chia sẻ.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *