Cách tắt VBS để tăng hiệu suất Windows 11

Cách tắt VBS để tăng hiệu suất Windows 11

Rate this post

Các biện pháp bảo mật của Windows 11 có thể làm giảm hiệu suất của PC. Trong một số trường hợp nhất định, các giao thức bảo mật này có thể bị vô hiệu hóa để khôi phục lại hiệu suất.

Hướng dẫn thực hiện này sẽ chỉ cho bạn cách tắt các giao thức bảo mật VBS trong Windows 11.

Cách tắt VBS để tăng hiệu suất Windows 11

Để tắt VBS, hãy nhấp vào nút Start Menu và chọn Settings từ danh sách ứng dụng. Chọn phần Privacy & Security trong thanh điều hướng bên trái.

Nhấp vào mục Windows Security trong danh sách bên phải để được màn hình như dưới.

Nhấp tiếp vào Device Security.

Tiếp tục nhấp vào Core Isolation Details trong mục Core isolation.

Ấn chuyển nút gạt từ On về OFF để tắt tất cả các tính năng bảo mật VBS trong Windows 11.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *